Form nhập thông tin đăng kí tuyển dụng


  Mẫu đơn tuyển dụng


  Nếu bạn muốn gia nhập công ty chúng tôi, vui lòng điền thông tin vào mẫu dưới đây:

  *Bắt buộc

  1. Họ và tên *

  2. Số điện thoại *

  3. Nơi làm việc Hà Nội/Hồ Chí Minh *

  Vui lòng tích 1 lựa chọn

  4. Vui lòng chọn vị trí làm việc mong muốn của bạn *

  Vui lòng tích tất cả các lựa chọn

  5. Vui lòng gửi sơ yếu lý lịch, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đủ điều kiện và các thắc mắc của bạn qua e-mail:info@yonezawavn.com