Hiển thị tất cả 3 kết quả

  • Dùng cho kích thước khuôn có lực kẹp đến 850 tấn
  • Kích thước tiêu chuẩn

Tốc độ dòng chảy tối đa: 100L / phút

Cổng kết nối: 15A 6 cổng, 25A 1 cổng

Bể làm sạch tích hợp bên trong máy

Kích thước tiêu chuẩn: W650 x D1100 x H1370 mm

Trọng lượng: 270kg

  • Dùng cho kích thước khuôn có lực kẹp đến 2000 tấn
  • Kích thước tiêu chuẩn

Tốc độ dòng chảy tối đa: 200L / phút

Cổng kết nối: 15A 6 cổng, 40A 1 cổng

Bể làm sạch bên ngoài máy có kích thước : W700xD1200xH800mm

Kích thước tiêu chuẩn: W750 x D1100 x H1100 mm

Trọng lượng: 300kg

  • Dùng cho kích thước khuôn có lực kẹp đến 4000 tấn
  • Kích thước tiêu chuẩn

Tốc độ dòng chảy tối đa: 300L / phút

Cổng kết nối: 15A 2 cổng, 25A 4 cổng, 40A 1 cổng

Bể làm sạch bên ngoài máy có kích thước : W700xD1200xH1060mm

Kích thước tiêu chuẩn: W750 x D1100 x H1100 mm

Trọng lượng: 300kg